En l’era digital, la venda d’entrada ha experimentat una transformació destacable. Cada vegada més, els processos de compra d’entrades han derivat a un consum majoritàriament en línia, i aquestes es realitzen en gran quantitat des del telèfon. Amb el constant creixement de la indústria del…